1948

România pe drumul democrației populare

produs de ONC, scenariu și regie Paul Călinescu, imagine Ion Cosma, Wilfried Ott, sunet Gheorghe Mărăi, montaj Lucreția Drocan, lectura Virgil Popovici, alb/negru

0h 26min

Realizat de Paul Călinescu la scurtă vreme după abdicarea Regelui Mihai I și preluarea totală a puterii de către Partidul Comunist, „România pe drumul democrației populare” e un document de propagandă fascinant al unui moment istoric important. Triumfalist și plin de avânt revoluționar, filmul rezumă evenimentele marcante ale celor trei ani scurși de la încheierea Războiului, servind spectatorilor viziunea puterii politice de la acel moment. Eroii perioadei sunt, pe de o parte, „țara prietenă” URSS, prezentată ca o adevărată salvatoare a României, oferind un ajutor substanțial în depășirea greutăților multiple de după Război - de la bani și produse alimentare, până la substanțe de stropit pământurile împotriva insectelor invadatoare. Iar, pe altă parte, Partidul Comunist Român e celălalt mare răspunzător de bunăstarea actuală a oamenilor și de toate progresele sociale și culturale ale țării. Printre protagoniștii individuali ai filmului se numără conducătorii Partidului și ai României - Ana Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luca, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petru Groza - și o serie de personalități culturale care vizitaseră România în ultimii ani - Ilia Ehrenburg, Louis Aragon sau Elsa Triolet.

caută în tot siteul

New membership are not allowed.