1959

Schimbul de mâine

produs de studioul cinematografic "Alexandru Sahia", scenariu și regia Marta Meszaroș, imaginea Dorian Segall, comentariu Dan Deșliu, comentariu muzical Eugen Popescu, sunet Jean Lăzăroiu, montaj George Preda, alb-negru

0h 16min

Abordând un registru narativ mai puțin personalizat decât celelalte filme ale programului, „Schimbul de mâine” prezintă mai mulți tineri proveniți din mediul rural pe care noul regim comunist i-a ajutat să se integreze în câmpul de muncă al statului socialist, rupând astfel tradiția strămoșească. Cu o construcție ghidată de o voce masculină având un ton hotărât tipic pentru filmele vădit ideologizate ale perioadei, filmul conține mai multe dintre laitmotivele realizatoarei de origine maghiară. În primul rând, se oprește asupra câtorva dintre protagoniști, construindu-le o biografie suficient de consistentă pentru a crea un atașament direct între ei și privitori, dar, în același timp, suficient de generică încât să poată funcționa și ca exponenți ai unei categorii întregi de tineri din România. Apoi, înscenează episoadele din trecut, opunându-le celor din prezent, pentru a potența contrastul dintre viața lor idilică din societatea socialistă și traiul meschin pe care li l-ar fi oferit extinctele regimuri burghezo-moșierești. E, în esență, o pledoarie pentru grija purtată de tânărul stat comunist pentru la fel de tinerii săi cetățeni, importanți tocmai pentru că sunt prima generație formată și educată exclusiv în sânul acestei ideologii.

„Schimbul de mâine” a fost digitalizat special pentru acest program.

caută în tot siteul

New membership are not allowed.